Tags

Related Posts

Share This

Czy alkohol może zastąpić benzynę?

Benzyna należy do głównych rodzajów paliwa, które stosuje się do napędu pojazdów posiadających silnik spalinowy. Obecność ropy naftowej w zasadzie warunkuje dzisiaj funkcjonowanie większości gałęzi gospodarki. Okazuje się jednak, że istnieje możliwość uniezależnienia się od ropy i produktów naftowych. Wszystko za sprawą alkoholu, stosowanego jako bioalternatywa dla produktów ropopochodnych. 

Liczba oktanowa

Jednym z dwóch (obok wartości opałowej) parametrów określających właściwości benzyny jako paliwa jest liczba oktanowa. Jest ona swoistym wyznacznikiem odporności na niekontrolowany samozapłon paliwa silnikowego do silników z zapłonem iskrowym.

Liczba oktanowa w praktyce

Dystrybutor paliwaSpalanie się mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrach napędzanego silnika przebiega w krótkich cyklach. W każdym z nich zmieszana z powietrzem benzyna musi, w miarę możliwości, ulec jak najbardziej całkowitemu spaleniu. Zapłon powinien nastąpić za sprawą iskry od świecy zapłonowej.

Jeśli liczba oktanowa okaże się zbyt niska, wtedy spalanie właściwe zostanie poprzedzone przedwczesnymi lokalnymi samozapłonami (tzw. spalanie stukowe). Towarzyszący temu gwałtowny wzrost ciśnienia i generowane przez niego stuki mogą prowadzić do stosunkowo rozległych uszkodzeń silnika. Liczba oktanowa musi więc zostać dobrana odpowiednio do stopnia sprężania – im jest wyższy, tym większa liczba oktanowa.

Wartość opałowa

Wartość opałowa to nic innego jak ilość energii w postaci ciepła powstająca podczas spalania paliwa. Związanych jest z nią wiele mitów. Najczęściej powielanym jest ten, że zasilany wysokooktanowym paliwem silnik będzie produkował większą ilość energii. Prawdą jest, że istnieje związek między jednym i drugim.

Niemniej jednak idący w parze z większą liczbą oktanów wzrost energii występuje w przypadku specjalnie przygotowanych silników. Zwiększenie liczby oktanowej paliwa związane jest bowiem z dodawaniem rozmaitych substancji, które paradoksalnie obniżają wartość kaloryczną paliwa.

Właściwości etanolu jako paliwa

Etanol jest chemicznym związkiem organicznym należącym do grupy alkoholi. Nie jest zbyt popularny jako paliwo, co najpewniej ma związek z mniejszą kalorycznością – wartość opałowa czystego alkoholu jest niższa od wartości opałowej benzyny.

Cechuje go natomiast większa liczba oktanowa niż w przypadku benzyny, czemu zawdzięcza większą odporność na spalanie stukowe. Jest ponadto odnawialny. Poza tym charakteryzuje go mniejsza ilość szkodliwych spalin emitowanych w trakcie spalania.

Brazylia i etanol

Silniki i aparatura paliwowa w większości produkowanych i sprzedawanych w Brazylii samochodów przystosowana jest do wykorzystywania mieszanki etanolu z benzyną. Tamtejsze stacje benzynowe oferują możliwość zatankowania na trzy sposoby: czystym etanolem, mieszanką etanolu (domieszka 25%) z benzyną oraz klasyczną benzyną.

Alkohol ten jest bowiem tańszy od benzyny, co wynika z łatwości produkcji spirytusu z obecnej tam trzciny cukrowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu Brazylii udało się rozwiązać kwestię uzależnienia od ropy naftowej.

Butanol jako paliwo silnikowe

Według przeprowadzonych niedawno badań, butanol (uzyskiwany w wyniku fermentacji, z wykorzystaniem bakterii Clostridium Acetobutylicum) uważany jest za najlepszą alternatywę dla benzyny. Ilość uzyskiwanej w wyniku jego spalania energii porównywana jest z tą otrzymywaną przy spalaniu benzyny.

Paliwa łączy też podobna temperatura zapłonu oraz liczba oktanów (w efekcie butanol jest równie odporny na samozapłon). Alkohol ten można więc mieszać z benzyną lub stosować go zamiast tradycyjnego paliwa.

Artykuł został opracowany przy współpracy z redakcją serwisu: www.samochodowo.com.pl

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 6.7/10 (liczba ocen: 3)
VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: -1 (Fajne: tak - 0, nie - 1)
Czy alkohol może zastąpić benzynę?, 6.7 out of 10 based on 3 ratings